Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Introducere

           Vă mulțumim pentru interesul pe care îl acordaţi informațiilor oferite pe acest site. Când intrați într-o relație de orice fel cu deținătorul site-lui, îi încredințați informații despre dumneavoastră. Aceste informații prezentate în prezentul document (denumit în continuare ,„Politică de confidențialitate”) sunt importante. Vă recomandăm să le citiți cu atenție.
           Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date vă sunt prelucrate (colectare, utilizare, partajare), de ce vă sunt prelucrate, în ce modalitate vă sunt prelucrate, drepturile dvs. în temeiul GDPR și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, vă sunt acționate în calitate de operator și, prin lege, dacă este cazul vă vor fi furnizate aceste informații oamenilor legii.
           Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru administratorul site-ului. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, administratorul site-ului face tot posibilul să fie stocate în siguranță și să fie prelucrate cu atenție. Nu vă vor fi oferite informațiile unor părți terțe fără a vă informa în conformitate cu prevederile legale. Administratorul site-ului își ia decizia exclusiv automat cu impact semnificativ în favoarea dvs.
           Prin vizitarea acestui site prin interacțiunea cu administratorul site-ului prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc.), sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate și consimțiți inclusiv la utilizarea datelor dvs. în scopuri publicitare. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de confidențialitate, vă rugăm să nu interacționați (prin orice mijloc) cu administratorul acestui site, dacă nu aveți întrebări legate de Politică de confidențialitate.

2. Alte Servicii

           Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe acest site. Acest lucru excedează controlului administratorului site-ului. Sunteți încurajat să examinați Politică de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

3. Cine este Andrei Lechovolea?

           Andrei Lechovolea este licențiat în IT și Teologie Adventistă. Pentru mai multe detalii accesați pagina: despre mine.

4. Cine sunteți dumneavoastră?

           Potrivit legislației, dvs., persoana fizică beneficiară a produselor și/sau serviciilor, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii, vizitatorul site-ului sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu administratorul site-lui, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, vă sunt implementate măsuri pentru a facilita informații, accesați secțiunile 7, 9 și 10 din prezentul document.

5. Angajamentul deținătorului acestui site

           Protecția informațiilor dvs. personale este foarte importantă pentru administratorul acestui site. De aceea, angajamentul dumnealui este să respecte legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și a următoarelor principii:
             Legalitate, echitate și transparență
Vă sunt prelucrate datele dvs. legal și corect. Administratorul site-ului acționează întotdeauna transparent în privința informațiilor pe care le utilizează, iar dvs. sunteți informat corespunzător.
             Controlul vă aparține
În limitele legii, vi se oferă posibilitatea de a examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu administratorul site-ului și de a vă exercita celelalte drepturi. Pentru mai multe informații, accesați Secțiunile 7, 9 și 10 din prezentul document.
             Integritatea datelor și limitarea scopului
Vi se utilizează datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile de pe acest site sunt compatibile cu legislația. Vă sunt luate măsuri rezonabile pentru a vă asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
             Securitate
Vă sunt implementate măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să fiți protejat cât mai bine informațiile personale. Administratorul site-ului vă informează că în momentul acceptării politicii cookies, a termenilor și condițiilor și a politicii interne va dura 48 de ore, apoi va expira. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

6. Schimbări

           Administratorul site-ului poate schimba această Politică de Confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei politici. Înainte de acceptarea cookie-urilor sunteți rugat să citiți mai întâi a politici cookies, a politici de prelucrare a datelor și a termenilor și condițiilor.

7. Întrebări și solicitări

           Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele deținute sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care vă sunt tratate problemele de confidențialitate, puteți scrie la adresa de e-mail: lechovoleaioanandrei@gmail.com .

8. Informațiile dumneavoastră
8.1. Ce fel de informații vă sunt colectate despre dumneavoastră?
           Atunci când navigați pe acest site, când transmiteți o solicitare pe e-mail sau îl contactați pe administratorul site-ului în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, puteți comunica următoarele date personale, pe care vă sunt colectate direct de la dvs. sau din alte surse, cum ar fi:
 • Numele și prenumele
 • Vârsta
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon
 • Funcția pe care o aveți în cadrul companiei
           Cele mai multe informații vă sunt colectate direct de la dvs. (de exemplu, prin completarea unui formular de pe site). Majoritatea informațiile sunt cele descrise mai sus, dar pot exista situații în care colectăm date de la terți (i.e. parteneri, platforme de publicitate), cum ar fi de exemplu, informațiile privind achizițiile și interesele.
Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să vă fie colectate și următoarele informații, în funcție de circumstanțe:
 • Modul în care interacționați cu acest site sau cu reclamele (de exemplu, informații despre cum și când accesați site-ul sau ce dispozitiv folosiți pentru a accesa acest site);
 • Informații furnizate atunci când completați formulare sau chestionare;
 • Conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail;
 • Interacțiunile dintre dvs. și deținătorul site-ului pe rețelele de socializare (de exemplu, aprecieri, distribuiri, comentarii);
 • Informații care vor fi colectate despre dvs. de la alte companii din grup sau terțe care au obținut consimțământul dvs. sau au alt drept legal de a partaja aceste informații cu administratorul site-ului (inclusiv parteneri/platforme de publicare sau de publicitate și agregatori de date care au obținut dreptul respectiv).
           Este posibil să vi se colecteze date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:
 • Adresa IP
 • Navigatorul de internet
 • Locația
 • Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru
8.2. De ce colectăm aceste informații?
           Vi se colectează informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri:
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • În scopuri analitice și de cercetare;
 • Pentru desfășurarea promoțiilor și a concursurilor.
8.3. Care este temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?
           Vi se utilizează următoarele temeiuri legale, în funcție de cazul concret:
 • Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor administratorul site-ului legitime sau ale altei părți, cu excepția cazului în care prevalează interesele, drepturile sau libertățile dvs.
 • În unele situații, prelucrarea poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei persoane fizice.
           Rețineți faptul că obținerea consimțământului nu este obligatorie, iar administratorul site-ului va proceda la obținerea consimțământului din partea dvs. doar în situațiile în care nu s-a reușit utilizarea vreunui alt temei legal.
8.4. Cât timp vă sunt stocate datele?
           Vă sunt stocate datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu deținătorul site-ului.
           După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.
           Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, vă sunt stocate datele pe perioada care ne este impusă de lege.
8.5. Cum vă sunt partajate informațiile dvs. cu ceilalți?

           Administratorul site-ului va putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

9. Care sunt drepturile dumneavoastră?
           Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:
             Dreptul de retragere a consimțământului
Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail lechovoleaioanandrei@gmail.com . Rețineți însă că, în măsura în care vi s-a identificat un alt temei legal pentru prelucrarea datelor dvs., vi se continua prelucrarea datele dvs. în baza acelui temei legal. Se are în vedere posibilitatea legală să fie utilizate unul sau mai multe temeiuri pentru prelucrarea datelor dvs.
             Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.
             Dreptul de acces asupra datelor
Aveți dreptul de a obține din partea administratorului site-ului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.
             Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
Aveți dreptul de a obține, din partea administratorului site-ului, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
             Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.
             Dreptul la restricționarea prelucrării
În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.
             Dreptul de a transmite datele pe care le-ați trasmis administratorului site-ului despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”)
În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor.
             Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor.              Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra dvs.
             Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.
             Dreptul de plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

           Vă rugăm să rețineți că:
 • Vă puteți retrage consimțământul de la newsletters/buletine informative direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail;
 • Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: lechovoleaioanandrei@gmail.com ;
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să fie ulterior hotărâtă dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, administratorul site-ului vă va facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o să fie respinsă, însă veți fi informat asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției;
 • Administratorul site-ului va încerca să răspundă solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util;
 • Dacă, deși depunând toate eforturile, nu o să reușească administratorul site-ului să vă identifice, iar dvs. nu îi furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identifice, nu va fi obligat administratorul site-ului să dea curs solicitării.
10. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

           Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, puteți scrie la adresa de e-mail lechovoleaioanandrei@gmail.com .


Felicitări! Ați ajuns la final. Administratorul site-ului vă mulțumește că v-ați făcut timp pentru a afla cum vă sunt protejate datele cu caracter personal!

Ultima actualizare: 03.06.2022